Jane Kaju

Jane on idamaise tantsu artist ja õpetaja. Tantsimisega alustas 2000.aastal, tänu juhendajate vaheldumisele, sai proovitud erinevaid stiile balletist, hip-hop'ini. Idamaise tantsuga alustas 2010. aastal. Juba sama aasta sügisel hakkas regulaarselt kõhutantsu trennides käima ning ka kursustest, festivalidest osa võtma.

Idamaiste tantsude õpetamisega alustas 2011 aastal Saaremaal ning eratunde annab siiani. Hetkel on Jane põhi stiilideks ajalooline tants, mille gruppi Rondo Danzante, ta ka juhendab ning kuuba salsa, mille regulaar- ja eratrenne annab Tallinnas.

Jane on ka üks Saare Hafla korraldajatest.

                   
  [email protected] (info ka inglise keeles)


Tiia Leppik


Tiia on aastate jooksul korraldanud Saaremaal erinevaid kultuuri- ja noorteüritusi. Alustas ta tütarlaste esteetikakooli loomisest, misjärel korraldas üle 10 aasta Saaremaa missikonkurssi Saarepiiga, samaaegselt veel mini missi- ja mini misterikonkurssi, laste kultuurilaagrit ja Kuressaare Sambafestivali.
Tants on Tiiat, aga alati köitnud, kunagi püüdis ta ka ülikooli seda õppima pääseda, kahjuks ei õnnestunud. Nii on ta hiljem omandanud rahvatantsu õpetaja kutse Kultuuritöötajate täiendkoolis ja hobi korras tegelenud erinevate tantsustiilidega. 2009 aastal tegi Tiia tutvust idamaise tantsuga ja on tänaseni selle stiili suur austaja.

Tiia on ka üks Saare Hafla korraldajatest.

                                                          

                                                            [email protected]

Jelena Köönverk

Jelena on idamaise tantsu artist ja tantsuõpetaja Arrakis Tantsustuudios. Jelena on erinevaid tantsustiile harrastanud juba varajasest lapsepõlvest. Hiljem teismelise eas on pikemalt harrastatud free style ja show tantsu, kus oli võimalus ka treeneritööga kätt proovida, juhendades laste show- tantsu gruppi.
Idamaiste tantsudega alustas 2006 aastal, alates esimesest kokkupuutest idamaise tantsuga on see olnud lahutamatu osa tema elust. Jelena on samuti Eesti Idamaise Tantsu Keskuse üks asutajatest.  Jelena on oma teadmisi täiendanud ja ennast arendanud erinevatel kursustel nii Eestis kui ka välismaal, osalenud rahvusvahelistel idamaise tantsude festivalidel ja konkursitel. Samuti on ta andnud idamaise tantsu kursusi Eestis, olnud erinevate idamaiste ürituste korraldaja ja zürii rollis. Tantsijana on ta esinenud erinevatel avalikel festivalidel, kontserditel, klubiüritustel ja kinnistel üritustel, nagu era- ja firmapeod.
 
                                                      [email protected]
(info ka vene keeles)